Världen förändras
Världen håller på att förändras och industrialismens gamla sanningar ifrågasätts, en helt ny affärslogik växer fram. Drivkraften bakom mycket av det som händer är den digitala revolutionen och Internet som gör det möjligt för företag och människor att samverka globalt på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan.

Dramatiska effekter
Effekterna på människorna, företagen och samhället är dramatiska. Tid och rum förlorar sin betydelse och traditionella branschbegrepp håller på att suddas ut. Konsumenternas makt ökar. Mellanled förändras eller eliminieras, företagarnas värdekedjor omskapas. Och detta är bara början.

fiol_170_dup.jpg

Den första reklambyrån med helhetssyn
Svanstroem Angus®  har idag en särställning som reklambyrå, eftersom vi sedan 1982 har arbetat utifrån en helhetssyn för företag som har andra företag som kunder,  business-to- business-reklam. Helhetssyn innebär att vi integrerar management, marknadsföring/ kommunikation och IT/Internet.

Idag hjälper vi såväl svenska som utländska exporterande företag till framgång genom att identifiera och analysera företagens omvärld och lägga fast strategier. Därigenom kan vi tillsammans stärka organisationen, bygga på/upp varumärket och integrera och samordna marknadsföringen totalt både på ett lokalt plan som ett internationellt plan.