Senaste nytt

Vi söker samarbetspartners
Affärsutvecklande IT inom business-to-business sektorn ställer höga krav på verksamhetskännedom och affärsmässighet, på strategi och kommunikationskompetens, på insikt i och förståelse av nätverksekonomins villkor, på förmåga att förstå och hantera frågorna med en helhetssyn - som till exempel

news_liten_dup.jpg

affärssystem och konstruktionssystem tillsammans med webb och elektronisk handel. Dessutom behövs en professionell drift och förvaltning av webbapplikationer, då dessa blir alltmer affärskritiska. Sammantaget ställer detta mycket höga krav på den samarbetspartner vi söker.

I första hand söker vi samarbetspartners i Sverige, Tyskland, Holland, England och USA.


Vi söker medarbetare med spetskompetens
Vi söker medarbetare, som med sina blandade erfarenheter och kompetenser aktivt kan bidra till att göra SvanstroemAngus till en effektiv helhetsleverantör. Då vår verksamhet vilar på tre ben, management, marknadsföring/kommunikation och IT/Internet söker vi medarbetare som har erfarenheten, kunskapen och förmågan - inom respektive område - att utveckla företag på dagens alltmer konkurrensbetonade och internationaliserade marknader.


Rådgivande grupp
För att uppnå våra strategiska mål, att växa internationellt samt ytterligare integrera traditionella och elektroniska medier, som e-business och iLearning, har vi förstärkt Svanstroem Angus rådgivande grupp från CIBS (Center for International Business Studies). Genom deras såväl teoretiska som praktiska, internationella erfarenhet av B2B får vi ett värdefullt kunskaptillskott.


Webbaserad träning
Inom kort kommer vi att lansera vår webbaserade träning baserad i Stockholm, Sverige med uppgift att serva befintliga och nya kunder. Genom att använda interaktiva presentationer, roll-spel och simuleringar skall vår träning fokusera mot att hjälpa dig att integrera och träna din organisation och att integrera kommunikationen utifrån en helhetssyn


Låt oss mäta ditt företags interaktiva förmåga
Du kommer också inom kort att kunna mäta ditt företags interaktiva förmåga.